Ett öppet brev till SDF:
DU-träffar på Dövas Hus
DU-träffar som brukar hållas på Dövas Hus, i samarbete med SDF, har funnits i många år. Träffarna är för personer med intellektuella funktionsvariationer från olika dagliga verksamheter. På träffarna brukar vi göra olika saker som Bingo, pyssel, lyssna på föreläsningar, gå på museum, fika m.m. Syftet med träffarna har varit att vi ska kunna träffas och umgås. Träffarna har varit mycket viktiga för oss! Många personer med intellektuella funktionsvariationer sitter ensamma hemma, de går inte ut så mycket. På träffarna får alla chansen att med stöd av personal komma ut och träffa andra vänner eller nya bekanta. Vi får också möjlighet till utveckling genom att till exempel lyssna på föreläsningar eller gå på museer, under organiserad form och i sällskap med varandra. Det har många gånger gett oss lust och glädje. Det är viktigt att vi ska må bra! Nu har SDF meddelat att det är slut med DU-träffarna. Vi har inte fått veta varför.

Vi är besvikna och vill gärna att SDF förklarar varför. Vi vill också helst att DU-träffarna ska återupptas och fortsättas. Vi vill ha svar, tack på förhand.
Pasi Piri, Daniel Ensgård och Leif Ström

Svar till brevet:

Hej Pasi, Daniel och Leif!
Tack för er text om DU-träffar och vi håller med er om att det är viktigt att alla ska ha olika slags sysselsättning och även ska ha möjlighet att träffas och umgås.
Vi vill meddela att vi skickat ut information till alla dagliga verksamheter och gruppboenden innan julen 2017 och då informerade om att SDF och SDUR har pratat om att avvecka DU-träffar och istället utveckla DÖV+.
Det är för att vi ser att intresset för DU-träffar har minskat då inte alla dagliga verksamheter deltar och vi har även fått signaler om att målgruppen saknar fritidsaktiviteter utanför den dagliga verksamheten.
Målgruppen har även rätt till bra fritid där de kan uppleva olika saker och umgås på andra tider än dagtid, det vill säga under ”arbetstid”.

I samband med informationutskicket julen 2017 så inbjöd vi även till en informationsträff tisdagen den 23 januari då vi informerade om varför vi avvecklar DU-träff och istället satsar mer på DÖV+. Därefter hade vi diskussion om vad målgruppen ville göra på DÖV+.
Ni kan fortfarande gå på museer med era dagliga verksamheter då det aldrig varit SDF ansvar att arrangera detta, det är dagliga verksamheter som själva ordnar med arrangemangen.

Då DU-träffar avslutas på Dövas Hus innebär det inte att dagliga verksamheter även måste avsluta sina gemensamma träffar som ni gemensamt har varannan vecka.

Vi har gärna fortsätt dialog med er målgruppen om hur vi kan synas mer när det gäller DÖV+ och vad ni vill göra samt vilka föreläsningar och aktiviteter ni är intresserade av!
Arbetsgruppen för DU-träffar och DÖV+