I samband med informationsbrevet vi organisationerna fått måndagen den 19 november angående ekonomiska situationen hos Tolkcentralen, brevet kan ni läsa här, skrev vi organisationerna en gemensam skrivelse fredagen den 23 november och det kan ni läsa här.

Skrivelsen är avsett till Tolkcentralen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Hälso- och sjukvårdslandstingsråd där vi gemensamt markerade att vi inte accepterar situationen och kräver att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Hälso- och sjukvårdslandstingsråd ska se till att skjuta till med mer pengar till tolkcentralen så att de kan klara av sin verksamhet fram till årsskiftet och att tolkcentralen skall få ekonomiska medel så att det räcker till framöver.