Har du fått problem inom vården?
T.ex. när det gäller uteblivet tolk, problem med hjälpmedel, problem med att få akut tolk?

Det är viktigt att vi alla hjälper åt och uppmärksammar problem som vi döva och hörselskadade samt personer med dövblindhet stöter på inom vården för att det ska ske förändringar framöver!

Vi ber er alla att anmäla varje tillfälle du inte blivit beviljat tolk när du beställt, eller stött på attitydproblem angående kommunikation inom vården eller långa väntetider när det gäller hjälpmedel eller inte fått den hjälpmedel du anser du har rätt till.

Viktigt att du använder patientnämndens formulär och besvarar på deras frågor så att det blir tydligt och rätt.
När det gäller vårdinrättning så ska ni uppge vilken verksamhet det gäller, tex tolkcentralen eller hörselhabiliteringen eller en sjukhus ni haft problem på.

Om du känner osäker om du ska anmäla eller inte, eller helt enkelt behöver hjälp så kan du fråga dina vänner eller oss på Stockholms Dövas Förening.

Formuläret hittar du här!

https://www.sll.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/synpunkter-och-klagomal-patientnamnden/anmalan-om-problem-i-varden.pdf?fbclid=IwAR0oStk0n6H1c1k_uxsSVaNYIxtIltzKURVyMjxB-LLOVrWiKixfRGhbCjc