Den ekonomiska situationen hos Tolkcentralen har nu även uppmärksammats i medier, i Svensk Radio Stockholm.
Det har blivit sändning fredags och så idag.

Se länkar nedan;
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7107598

och

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7108545.

Därför är det EXTRA viktigt att vi alla anmäler uteblivet tolk, även om det skett tidigare under hösten eller nu under julen.

Det är nu vår gemensamma plikt att anmäla tolkbristen!