I samband med rapporten ”Vård- och omsorgsboende för döva och dövblinda äldre” (ladda ner här) som kommer att behandlas i samband med äldrenämndsmötet den 11 dec, skrev vi organisationerna en gemensam skrivelse onsdagen den 5 december och det kan ni läsa här.

Skrivelsen är avsett till Äldreförvaltningen, Äldrenämnden, Äldreombudsmannen och Borgarråd för äldrefrågor där vi gemensamt ville lämna synpunkter på den viktiga rapporten när det gäller vård- och omsorgsboende för döva och dövblinda äldre.