SDF har under marsmånanden arbetat mycket med synpunkter när det gäller remissen på tolkupphandlingen som beräknas komma ut någon gång under maj-månanden.
SDF samarbetar med flera organisationer, som FSDB, HRF, SDUR, DHB och FHDBF och UH för att sammanställa våra synpunkter och vi skickade in vår skrivelse den 21 mars.

Det som vi främst lyfte upp var att det saknades rätt kompetens i processen, att de enbart fokuserade på leveranstimmar istället för tolkkvalité som är viktigt för oss tolkanvändare.
Vi var också oroliga över vad konsekvenserna blir ifall reseersättningen uteblir för område B, som det finns idag.
Det som var bra var att det nu föreslås att finnas ett eget anbudområde dvs tolkstödjare (dövtolk) med formell kompetens.

Ni kan läsa remissen och våra synpunkter härnedan.

Beskrivning av Tolkupphandlingen

Organisationernas synpynkter på extern remissen