SDF har sedan flera år ansvarat för intern-kön till seniorboendet Måsholmen i Skärholmen som det framgick i Teckentydaren nr 1 2019.
Plötsligt den 11 februari fick SDF brev från Micasa där de redogjort att de har en ny överenskommelse med Stockholms Stads bostadsförmedling som innebär att SDF inte längre har ansvaret för den interna kön som tidigare.
Micasa har även justerat reglerna för inflytt till seniorboendet.
Det kom som en överraskning för oss och vi har gjort en skrivelse tillsammans med FSDB Stockholm och Gotland län samt trivselrådet för seniorboendet till flera instanser den 15 februari och lyft upp detta.
Vi följer upp ärendet och avser att jobba på så att Micasa ändrar tillbaka reglerna.

Härnedan hittar ni Micasas brev och vår skrivelse.