I samband med informationsbrevet vi organisationerna fått fredagen den 26 april 2019 angående att Tolkcentralen var tvungen att prioritera bland framtida beställda uppdrag, så hade vi möte med Tolkcentralen, ansvarig chef inom SLSO som bland annat har tolkcentralen inom sitt ansvarsområde och representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) som har avtal med SLSO gällande tolkcentralens verksamhet.

Det var inte bra möte där vi upplevde att det inte fanns gemensamt mål om hur vi kan utveckla tolkcentralens verksamhet för detta år samt för framtiden då vi bemöts av sättet de avser att arbeta samt deras attityd gentemot att försöka utveckla Tolkcentralen och möjligheten att äska mer pengar från HSF till verksamheten.
Det ledde till att vi skrev denna skrivelsen, dagen innan vi skulle skicka in skrivelsen fick vi kännedom om att Tolkcentralen och SLSO gjorde en tvärvändning och hade den 17 maj skickat in brev till HSF för att begära om mer pengar till tolkcentralen, men det är fortfarande aktuellt att skicka in skrivelsen då det även handlar om deras arbetssätt, bemötande och attityd gentemot våra målgruppers behov av en välfungerade tolkverksamhet!

Skrivelsen i PDF här