SDF:s omorganisation

Jag heter Joakim Hagelin Adeby och är ordförande för Stockholms Dövas Förening (SDF) och vill i detta videomeddelande informera att SDF på grund av den ekonomiska situationen som föreningen befinner sig kommer att göra en omorganisation till hösten.
Budgetplanen för 2019 visar ett underskott på cirka 500.000 kronor och det blir ännu mer för varje år framöver och det är ohållbart för föreningens ekonomi.
Styrelsen har tidigare informerat medlemmarna att vi kommer att se över ekonomin och vidta åtgärder så att föreningen får ekonomin i balans framöver.

Vi har igår informerat personalen detta och det är en svår tid för våra anställda.
Vi genomför omorganisationen på grund av föreningens intäkter och utgifter inte matchar varandra och att vi styrelsen måste ta vårt ansvar gentemot föreningen. Det är viktigt att föreningen har stabilt ekonomi och bra verksamhetsutbud samt bra intressepolitiskt påverkansarbete.
Processen innebär bland annat minskat antal tjänster och förändringar när det gäller titlar och befattningar.

Under processen och omorganisationen har vi dialog med facket och arbetar fram till ett beslut. Till dess så varslas alla i personalen.
Vi har nu ingen mer information om omorganisationen, vilka förändringar det kan medföra och hur det påverkar föreningens bemanning.
Vi ber därför om er förståelse och respekt till våra anställda och styrelse under processen.

Vi återkommer när vi har mer information längre fram.

Kontakt:
Joakim Hagelin Adeby
Ordförande, Stockholms Dövas Förening
joakim@stockholmsdf.se