Remissyttrande KS 2018/1520
Stockholms Dövas Förening (SDF) har tillsammans med andra organisationer skickat in en remissyttrande angående teckenspråkets juridiska status.
Stockholms Stad kommunstyrelsen har från deras funktionshinderråd fått en skrivelse där de anser att Stockholms Stad skall göra en översyn när det gäller teckenspråkets ställning, utvecklande och främjande inom staden.

Vi skickade in vår remiss den 12 juni 2019.

Länk till remissen

Organisationerna som var med i remissyttrandet
Hörselskadades förening i Stockholm (HRF Stockholm)
Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR)
Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm och Gotlands län (FSDB Stockholm och Gotlands län)
Unga Hörselskadade i Stockholms stad (HiSUS)
Unga Hörselskadade Stockholm och Gotland (UHiS)
Yttrandet fick även stöd från Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms stad