Varför bli medlem?

Genom att vara medlem stödjer du SDF:s arbete för ett bättre samhälle för teckenspråkiga döva. Du får också möjlighet att delta i vår teckenspråkiga verksamhet till förmånliga priser. Du får aktuell information om dövområdet och som medlem kan du aktivt driva frågor som intresserar dig.

SDR sköter det gemensamma medlemsregistret på nationell nivå. Det innebär att medlemmarna betalar in sin årliga medlemsavgift till SDR centralt och då talar om vilken dövförening man önskar vara medlem i. Mer information här

Avgifterna till SDF:s sektioner sker direkt till SDF. 

Bli medlem

Medlemsavgifter

Barn/Ungdom

200KR
 • Enskild medlem, 0-19 år

Vuxen

400KR
 • Enskild medlem, 20-64 år

Ålderspensionär

400KR
 • Enskild medlem, 65 år – uppåt

Stödmedlem

200KR
 • Enskild stödmedlem som är döva bosatta i utlandet eller hörande

Familj med två föräldrar med barn/ungdom

800KR
 • Två föräldrar med barn/ungdom till och med 19 år

Familj med en förälder med barn/ungdom

400KR
 • En förälder med barn/ungdom till och med 19 år

Barn/Ungdom

Alla barn och ungdomar mellan 6-30 år som betalar medlemsavgift till Stockholms Dövas Förening måste kryssa i vilken ungdomsklubb de vill tillhöra för att bli medlem i Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF).

Ålderspensionär

Alla som är 65 år eller äldre och som betalar medlemsavgift till Stockholms Dövas Förening (SDF) blir automatiskt medlem i Stockholms läns Dövas Pensionärsförening.

Stödmedlem

Döva bosatta i utlandet och hörande som vill stödja Stockholms Dövas Förening kan bli stödmedlem. Denne får Teckentydaren och Dövas Tidning. Vid övrig verksamhet betalar stödmedlem till fullt pris. Stödmedlem äger inte rösträtt vid möten.

Övriga förmåner du har som medlem:

 • Medlemstidningarna Teckentydaren och Handdukis
 • Hyra SDF:s lokal billigt
 • Hjälp i kampen för delaktighet i samhället
 • Stöd och råd
 • Medlemskap i Sveriges Dövas Riksförbund och deras medlemstidning Dövas Tidning
 • Medlemsförsäkring – Du är försäkrad när du deltar i SDF:s aktiviteter via Unik Försäkring
 • Ett förmånligt erbjudande från SATS träningsanläggningar
 • Erbjudanden från Cissi Ferm -Shape Up

Medlemskap i sektioner

Medlemskap i någon av föreningens sektioner kostar 50 kr per år.
Det går inte att vara medlem i en sektion utan att vara medlem hos SDF.

Sektioner som är anslutna till SDF:
Familjeklubben Näckrosen
Familjeklubben Snoken
Internationella sektionen
Södertörnssektion
Sportfiskeklubben Strömmen