Fondansökningar

Föreningen vill stödja döva i svår ekonomisk situation och därför erbjuds det även stöd i fondansökningar till externa fonder och stiftelser.

Kontakta gärna info@stockholmsdf.se om ni har frågor eller är i behov av tips och råd gällande stiftelse- och fondansökan.

Att tänka på när du söker fonder och stiftelser som enskild person:

  • Kolla om stiftelsen delar ut pengar till enskilda personer
  • Ring gärna till stiftelsen och kolla om de har speciella blanketter att söka på
  • Kolla när man måste söka senast (datum brukar sällan synas på hemsidorna)
  • Skriv så utförligt du kan om dig själv och din livs- och ekonomiska situation
  • Beskriv exakt vad det är du söker pengar för, finns offert eller prisförslag bifoga gärna. T.ex. glasögonkostnad eller fritidsaktivitetskostnad.
  • Glöm inte ange din adress, personnummer, bankkontonummer
  • Bifoga alla papper som stiftelsen begär (oftast är det din skattedeklaration som bekräftar din årsinkomst)
  • Ha gärna med ett stödbrev från t.ex. socialtjänsten eller dövteamet
  • Du är inte ensam, det finns stöd i att söka fondmedel – kontakta din socialsekreterare, dövteamet eller förening för att få stöd och tips!
  • Kom ihåg att redovisa om stiftelsen begär det! Annars kan du inte söka om nästa år!

Tips på fonder till privat personer som behöver ekonomiskt stöd inom Stockholms län

1878 år stiftelsen
Box 38115
10064 Stockholm
Ekonomiskt stöd till behövande och ensamstående kvinnor speciellt de som har vårdnaden om barn eller andra anhöriga.

A Hoffmans stiftelse för understöd till behövande personer
Box 2122
103 13 Stockholm
Ekonomiskt stöd till behövande personer (främst änkor, familjer och ungdomar) tillhörande S:ta Clara församling. Är du inskriven eller har varit inskriven i den församlingen så kan du söka fonden.

A. och M. Göthings Minnesstiftelse
c/o Adolf Fredriks församling
Box 3270
103 65 Stockholm
Ekonomiskt stöd till behövande personer som är församlingsbor i Adolf Fredriks och Matteus församlingar i Stockholm.

Albert och Augusta Ljungs Stiftelse
c/o Maria Magdalena församlingen
Box 15010
10465 Stockholm
Ekonomiskt stöd till behövande personer boende inom S:ta Maria Magdalena som är äldre eller barn för dess vård, fostran och utbildning.

Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse
SEB Wealth Management
Institutioner & Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm
Ekonomiskt stöd till behövande sjuka eller funktionshindrade personer.

Ebba Danelius Stiftelse för sociala och kulturella ändamål
Carnegie Investment Bank
103 38 Stockholm
Ekonomiskt stöd till behövande personer som är åldersstigna, blinda, döva, sjuka, lytta eller vanföra.

Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
Investment AB Öresund
Box 7621
103 94 Stockholm
Ekonomiskt stöd till att understödja och utöva hjälpverksamhet bland behövande såsom äldre med svag ekonomi, sjuka, hemlösa och andra socialt utsatta grupper och personer.

Ester Ohlssons Stiftelse
SEB Wealth Management
Institutioner & Stiftelser ST S3
106 40 Stockholm
Ekonomiskt stöd till att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Gustaf Söderbergs Stiftelse
Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 Stockholm
Ekonomiskt stöd till att främja svenska barns och svensk ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta svenskar som oförskyllt råkat i nöd.

Tips på fonder med inriktning av döva personer

Statens Institut för handikappfrågor i skolan stiftelse för döva och hörselskadade
Hörselskadades riksförbund
Box 6605
13 84 Stockholm
Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet får efter beslut av SIH utdelas till behövande döva och hörselskadade personer i landet.

Stiftelsen Carl Schmidts fond för dövas väl
SEB Stiftelser & Företag
106 40 Stockholm
Ekonomiskt stöd till att bereda yngre, hörselsvaga personer möjlighet till utbildning i för dem lämpligt yrke.

Stiftelsen Elna och Ebbe Swanbergs Fond för Handikappade
SEB Enskilda Banken
Stiftelser & Företag
405 04 Göteborg
Avkastningen skall årligen jämt delas mellan De Synskadades Riksförbund, De Dövas Riksförbund och De Trafik- och Polioskadades Riksförbund och användas till behövandes rekreation, för att bryta deras isolering.

Stiftelsen Elsa och Arne Jarlefors fond
Sv. stiftelsen för Frälsningsarmén
Box 5090
102 42 Stockholm
Medel kan användas för sommarvistelser och/eller uppmuntran av olika slag samt understöd till studier för handledare för döva och synskadade.

Stiftelsen Erika Axelsons fond
Synskadades stiftelse
122 88 Enskede
Ekonomiskt stöd till understöd åt obemedlade dövstumma och blinda, företrädesvis från Jönköpings län. Om tillräckligt antal inte anmäler sig från Jönköpings län, må de från Kronobergs län närmast komma i åtanke. Därefter kan de mest behövande från vilken del av landet som helst komma i fråga.

Stiftelsen Stockholms Dövstumhem
Bokföringsbyrån Marginalen HB
Box 8229
163 08 Spånga
Ekonomiskt stöd till att utöva hjälpverksamhet genom ekonomiskt stöd till behövande barndomsdöva personer i Stockholm med omnejd.

Stiftelsen Tysta Skolan
Brahegatan 32
114 37 Stockholm
Att med anslag och stipendier stödja dels habiliterande och rehabiliterande verksamhet för döva och hörselskadade, dels audiologisk forskning

Stockholms Dövas Förenings Stiftelse för Gåvomedel
Palmfeltsvägen 13 b
121 62 Johanneshov
Ekonomiskt stöd till att hjälpa döva personer och verka för rehabilitering och utbildning av döva barn, ungdomar och vuxna.