IT-support på teckenspråk

Projektet startades 2014 och avslutades sista aug 2017. Projektet drevs med medel från Allmänna arvsfonden.

Målet med projektet är att öka självständigheten bland döva och hörselskadade genom att erbjuda utbildning och support på teckenspråk till IT-produkterna som används i vardagen. Med kunskaperna och verktygen kan individerna själva aktivt ta del av informationsflödet och tjänster som finns tillgängligt.

Under projektets tid skall man först arbeta med insamling av behov och problem hos medlemmar, samt grupper som har nära anknytning till Stockholms dövas förening. Allteftersom skall kurser och studiematerial erbjudas för dessa personer. Längre fram skall projektet utökas till att vara behjälplig för teckenspråkiga personer i Stockholms Läns landsting.

Samarbetspartners i projektet är Stockholms Läns Dövas Pensionärförening, Sveriges Dövas Pensionärförbund, borådet i Seniorboendet, Döva och hörselskadade barn med familjer (DHB), Stockholms Dövas Ungdomsråd på brukarsidan.

Arvsfonden: arvsfonden.se/projekt/teckensprakigt-it-stod-for-dova-och-horselskadade