Biståndsarbete i Nepal

SDF bedriver biståndsarbete i Nepal, Dhangadhis dövförening genom att ge kunskap inom föreningsliv.

Vi gör pengarinsamlingar för att stödja dövskolor och utveckla barnens rätt till teckenspråkig utbildning.

Nepalgruppen säljer sjalar till förmån för döva nepaleser. Sjalarna är handgjorda och gjorda av döva nepaleser. Vill du köpa några? Ta kontakt med oss!

Här länken kan ni följa vårt tidigare arbete och reseberättelser i Nepal
(Vi kommer att ha en ny blogg om biståndsarbete i Dhangadhi här på vår sida senare).