Styrelse

SDF styrelse har ett gemensam mailadress som är styrelse@stockholmsdf.se

Joakim Hagelin Adeby

Ordförande

E-post: joakim@stockholmsdf.se

Ansvarsområde: Arbetsledare för personal, kulturfrågor och utbildningsfrågor

David Farkas

Vice ordförande

E-post: david@stockholmsdf.se

Ansvarsområde: Cafeterian och lokaler

Pontus Degsell

Kassör

E-post: pontus@stockholmsdf.se

Ansvarsområde: Arbetsmarknadsfrågor och sektionernas kontaktperson

Ragnar Veer

Ledamot

E-post: ragnar@stockholmsdf.se

Ansvarsområde: Tolkfrågor

Daniel Andreasson

Ledamot

E-post: daniel@stockholmsdf.se

Ansvarsområde: Tillgänglighetsfrågor och biståndsfrågor

Charlotte Eriksson

Ledamot

E-post: charlotte@stockholmsdf.se

Ansvarsområde: Socialfrågor

Gabriel Nal

Ledamot

E-post: gabriel@stockholmsdf.se

Ansvarsområde: Nya projektidéer och verksamhetsfrågor

Johanna Mattsson

Ledamot

E-post: johanna@stockholmsdf.se

Ansvarsområde: Äldrefrågor

Magnus Nordström

Ledamot

E-post: magnus@stockholmsdf.se

Ansvarsområde: Kommunikationsfrågor

Valberedningen

SDF:s valberedning består av Gull-Britt Lindahl, sammankallare, Alf Karlsson och Jamila Ouahid. Valberedningen har ett gemensam mailadress som är vb@stockholmsdf.se

Kansli

SDF kansli har en gemensam bildtelefon och Skype som är sdf@ectalk.se och sdf1868

Anu Karmgård

Anu Karmgård

Cafébiträde (25%)

Mehdi Malek

Mehdi Malek

Lokalvårdare och vaktmästare
E-post: mehdi@stockholmsdf.se

Ulf Nilsson

Ulf Nilsson Jörlemyr

Medieansvarig (Föräldraledig)
E-post: ulf@stockholmsdf.se
Skype: sdf.ulf
Bildtelefon: ulf@t-meeting.se

Hans Rimberg

Hans Rimberg

Ekonomiansvarig
E-post: hasse@stockholmsdf.se
Skype: sdf.hasse
Bildtelefon: hans.rimberg@ectalk.se
Telefon: 08-24 91 92

Lena Rydén

Lena Rydén

Verksamhetsansvarig
E-post: lena@stockholmsdf.se

Henrik Sundqvist

Kanslichef
E-post: henrik@stockholmsdf.se
Skype: sdf.henrik

Paulina Wlostowski

Paulina Wlostowski

Utvecklingsansvarig
E-post: paulina@stockholmsdf.se
Skype: sdf.paulina

Anne Zucker

Anne Zucker

Caféansvarig
E-post: anne@stockholmsdf.se
Bildtelefon: 0406340761@t-meeting.se