Äldrefrågor

Vi arbetar för att alla döva ska åldras med värdighet i en teckenspråkig miljö.

Vi har en arbetsgrupp som arbetar enbart med äldrefrågor där man bevakar äldre dövas rätt till att få vårdplats där det finns teckenspråkig kompetens, äldre dövas rätt till att få samhällsinsatser på teckenspråk som exempelvis hemtjänst, personlig assistans, färdtjänst m.fl.

Stockholms Stad erbjuder servicehus för döva och hörselskadade i Stockholm – Pilträdet.

Vi samverkar med seniorboendet i Skärholmen och Stockholm Läns Dövas Pensionärsförening.

Vi besvarar gärna frågor om äldre döva och deras rättigheter för er som behöver kunskap.