Kultur

Vi har rätt till full delaktighet inom kulturutbudet i länet och vi vill uppmuntra fler döva till att bli kulturarbetare.

Föreningen bevakar de olika kulturinsatserna inom länet och för dialog med verksamhetschefer runt Länets kulturanläggningar för att utveckla deras tillgänglighetsarbete. Döva vill också kunna gå på museum spontant och få ta del av information som delges där genom döva guider, teckenspråkstolkade visningar eller tekniska lösningar.

Idag finns det ett antal döva guideutbildade personer som erbjuder teckenspråkiga guideturer i bl.a. Vasamuseet, stadsvandring i gamla stan med flera…