Utbildning

Döva har rätt till fullvärdig utbildning på teckenspråk!

Vårt motto är teckenspråk genom livet och det innebär att vi vill se till att rätten till att använda teckenspråk sker redan första dagen som barnet föds till världen ända fram tills man lämnar jordelivet. Mest viktigast av allt är att man får utbildning på teckenspråk för döva barn och dessutom av bra kvalité så att barnen- och ungdomarna känner sig trygga i sin uppväxt och lyckas med måluppfyllelse kraven i skolan på alla nivåer.

Vi arbetar mycket tillsammans med ungdomsrådet SDUR i utbildningsfrågor, vi anordnar temakvällar till familjer med ämnet utbildning.

Vi har samverkansmöten med SPSM Östra Regionen och hörselhabiliteringen samt dialog med Alvikskolans ledning vid behov och kontinuerlig kontakt med föräldrar som har barn inskrivna i de två skolorna.

Vi bevakar även rätten till modersmål utbildning för hörande barn till döva föräldrar (CODA) samt rätten till att få teckenspråksundervisning för döva barn som går inkluderat.

FAKTA:

Förskola
Döva barn i Stockholms län har tre förskolor som de kan välja emellan beroende på var i Stockholms län man bor. Hörselhabiliteringen i Rosenlund, Stockholm, hjälper oftast till med information om förskoleval. Då resorna till och från förskolan kan vara långa kan man söka skolskjuts via sin hemkommun med fasta chaufförer.

Grundskola
Det finns ett antal statliga specialskolor för döva och hörselskadade i Sverige. I Stockholm finns Manillaskolan. Skolgången är 10-årig och undervisningen sker på teckenspråk. Kursplanen är densamma som för de kommunala grundskolorna, förutom vissa ändringar och tillägg när det gäller ämnena i teckenspråk, svenska och rytmik/drama. Skolorna har som mål att eleverna ska bli tvåspråkiga dvs behärska både teckenspråk och svenska.

Gymnasieskola
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD & RGH) ligger i Örebro, dit söker döva efter avslutad grundskoleutbildning. Genom att resurserna samlas på ett och samma ställe ges döva ungdomar möjlighet att gå på utbildningar tillsammans med döva från andra delar av landet, som annars inte skulle ha varit möjligt på ”hemmaplan” på grund av för få elever och/eller bristen på teckenspråkstolkar och annat.

Eleverna undervisas i små egna klasser, döva elever på teckenspråk och hörselskadade elever med hjälp av tekniska hjälpmedel. Undervisningen följer samma kursplaner som för hörande och eleverna erbjuds också samma utbildningsutbud, d v s gymnasieskolans samtliga nationella program och olika introduktionsprogram. Utbildningen är på 3-4 år.

Boende ordnas av Örebro Kommun och de flesta elever bor i kollektivboende där det alltid finns personal till hands och varje elev har en egen kontaktperson. Personalen delar ungdomarnas vardag i stort som smått och kontaktpersonen blir också en länk till föräldrar och skola.

Komvux
Komvux är till för dig som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet, och för dig som behöver komplettera dina betyg för att komma in på universitet eller högskola. Det kostar ingenting och du kan få studiemedel. Komvux finns på många olika skolor i Stockholm. Stockholm har ett vuxenteam som kan ge extra stöd till dig som är döv, som exempelvis uppläggning av teckenspråkstolk och hur man löser muntliga prov på talat språk.

Universitet/högskola
Idag studerar många döva vidare på högskola eller universitet och kommer in på högre utbildningar, precis som alla andra. De behöver dock teckenspråkstolkar tillgängliga under hela studietiden och det har man rätt till.

Folkhögskola
Strax utanför det natursköna Leksand, i Dalarna, finns en av landets två folkhögskolor för döva där all undervisning sker på teckenspråk – Västanviks folkhögskola. Där finns även tolkutbildning för framtida blivande tolkar. Besök gärna deras hemsida för aktuellt kursutbud och mer information.

Den andra teckenspråkiga folkhögskolan – MoGård folkhögskola finns fördelade på 5 platser i hela Sverige. Deras skolor i Stockholm, Örebro, Göteborg, Norrköping och Åkarp erbjuder allmän kurs (med möjlighet att få studieomdöme/grundläggande behörighet för vidarestudier), etableringskurs, studiemotiverade folkhögskolekurs, uppdragsutbildningar, kortkurser för teckenspråkliga deltagare. Besök gärna deras hemsida för mer information.

Gallaudet University
För de som vill läsa utomlands finns världens enda dövuniversitet i USA – Gallaudet University. Där kan man läsa alla former av program och kurser på engelska och amerikanskt teckenspråk, ASL.