Teckentydaren

Vi erbjuder även en medlemstidning som heter ”Teckentydaren” till medlemmar med spännande artiklar och nyheter. Tidningen ges ut 6 gånger per år.
Manus skickas till teckentydaren@stockholmsdf.se  

Manusstopp Utgivning
Nr 1: 20 januari
Nr 2: 23 mars
Nr 3: 15 maj
Nr 4: 3 augusti
Nr 5: 28 september
Nr 6: 23 november
11 februari
17 april
12 juni
28 augusti
23 oktober
18 december