Teckentydaren

Vi erbjuder även en medlemstidning som heter ”Teckentydaren” till medlemmar med spännande artiklar och nyheter. Tidningen ges ut 6 gånger per år.
Manus skickas till teckentydaren@stockholmsdf.se  

Manusstopp Utgivning
Nr 1: 17 januari
Nr 2: 18 mars
Nr 3: 17 maj
Nr 4: 26 juli
Nr 5: 26 september
Nr 6: 22 november
11 februari
12 april
12 juni
20 augusti
21 oktober
19 december