Kurser för hörande barn och föräldrar i babytecken

Teckenspråk för din baby – för bättre språkutveckling

Stockholms Dövas Förening erbjuder kurser i Babytecken för hörande föräldrar med spädbarn i vår mysiga lokal på Palmfeltsvägen 15 i Johanneshov (T-bana Globen).

Stockholms Dövas Förening kommer inte genomföra teckenspråkskurser våren 2021 på grund av situationen med coronaviruset. Vi hoppas återuppta teckenspråkskursverksamheten till höst 2021.

Filmen visar vikten av att erbjuda barn med hörselnedsättning två eller flera språk tidigt för att de ska få en grundläggande trygghet då de kan växla mellan språken i olika situationer. Personer med hörselnedsättning och deras familjer berättar om sina egna upplevelser kring tvåspråkighet och behovet av att kunna teckenspråk.

BABYTECKEN

Kurser för hörande barn och föräldrar i babytecken
Teckenspråk för din baby – bättre språkutveckling

Vill du göra intresseanmälan till kurs höst 2021? Vill du veta mer?
Maila oss till:
info@stockholmsdf.se

Forskning visar på fördelar med att lära spädbarn teckenspråk . Barnet kan då använda tecken i sin kommunikation långt innan hen lärt sig tala och det innebär att barnet kan göra sig förstådd tidigt.