Stockholms Dövas Förenings Dövfilmfestival

En filmfestival som visar film med döva, teckenspråk och dövkultur som tema. Filmer från hela världen, korta, långa och spelfilm som dokumentärer – producerade av, med och om döva – alla filmer speglar någon aspekt av en kulturell och språklig minoritet som lever överallt och mitt i det stora hörande samhället. Stockholms Dövas Förening har arrangerat Dövfilmfestival i tjugo år.

Dövfilmfe