Stockholms Dövas Förenings Dövfilmfestival

En filmfestival som visar film med döva, teckenspråk och dövkultur som tema. Filmer från hela världen, korta, långa och spelfilm som dokumentärer – producerade av, med och om döva – alla filmer speglar någon aspekt av en kulturell och språklig minoritet som lever överallt och mitt i det stora hörande samhället. Stockholms Dövas Förening har arrangerat Dövfilmfestival i tjugo år.

Dövfilmfestival 2020 kommer inte att genomföras. Håll utkik för mer information. Frågor? Maila info@dovfilmfestival.se.

Stockholm Deaf Film Festival

A film festival that shows films with deaf people, sign language and deaf culture as a theme. Films from around the world, short, long and feature films as documentaries – produced by, with and about the deaf – all films reflect some aspect of a cultural and linguistic minority that lives everywhere and in the midst of the great hearing society. Stockholms Dövas Förening has been organizing the Deaf Film Festival for twenty years.

Deaf Film Festival 2020 will not be held. Look out for more information. Questions? Email info@dovfilmfestival.se.