2013

Min sång/ My song:
En ung döv kvinna lär sig teckenspråk i ett försök att förstå vem hon är. Istället går hon vilse mellan dövvärlden och den hörande världen och känner sig inte hemma någonstans. I ett försök att hitta sin plats och utveckla sitt teckenspråk anmäler hon sig till en tävling i teckenspråkssång i London. En film av William Mager och Charlie Swinbourne, 24 min.

The End:
Filmen börjar på 80-tal