2014

Reträtt/Retreat, England, 11 minuter.
I en alternativ nutid har de strukturer som binder samhället samman urholkats och skjutit de sårbara mot gränsen. Vid detta vägskäl befinner sig en ung kvinna, Isobel. Besattheten tar snabbt över och Isobel måste bestämma vilken värld hon vill vara en del av. Regi och production: Ted Evans 2014. Från 15 år http://tedevans.tumblr.com

Jakten på sanningen/Silent music. Antigua, 70 minuter
Varje familj har sina egna hemligheter, men väld