Ekonomiskt stöd

Stockholms Dövas Förening har i uppdrag att förvalta tre stiftelser där du kan ansöka om ekonomiskt stöd hos. Dessa är Stiftelsen Gåvomedel för personutveckling Stiftelsen och Gåvomedel för sociala ändamål samt Stiftelsen Margit Wibelfonden. Läs mer om dem och hur du ansöker genom att klicka på länkarna här bredvid.

Stockholms Dövas Förening stiftelse för Gåvomedel

Klicka här för att ansöka 

Stiftelsen Margit Wibelfonden

Klicka här för att ansöka