Ekonomiskt stöd?

Stockholms Dövas Förening har i uppdrag att förvalta 3 stiftelser där man kan ansöka om ekonomiskt stöd ifrån. Föreningen förvaltar även Stiftelsen Margit Wibelfonden.

Stockholms Dövas Förening stiftelse för Gåvomedel

Klicka här för mer information. 

Stiftelsen Margit Wibelfonden

Klicka här för mer information. 

Fondansökningar

Föreningen vill stödja döva i svår ekonomisk situation och därför erbjuds det även stöd i fondansökningar till externa fonder och stiftelser. Mall för fondansökning och en lista på rekommenderade fonder & stiftelser att söka till finns här.

Reducerad deltagaravgifter

Vi erbjuder också reducerad deltagaravgifter på våra verksamheter för medlemmar som sökt från våra stiftelser.
För mer information om detta, kontakta Hans Rimberg på hasse@stockholmsdf.se.

Vi erbjuder även att utannonsera jobbmöjligheter för teckenspråkiga i hemsidan, annonser som inte finns i Arbetsförmedlingens platsbank och som skickats in till oss läggs ut här. Detta för att främja att teckenspråkiga får arbete antingen på heltid, deltid samt uppdragsarvoderade uppdrag.