Det här vill SDF!

Så här gör du!

Hur jobbar SDF intressepolitiskt?

SDF:s intressepolitiska arbete

SDF strävar efter att döva och hörselskadade i alla åldrar har rätt till teckenspråk. Målet med det intressepolitiska arbetet är att vi vill ha en förändring i samhället till det bättre. SDF vill se att delaktighet för döva lyfts fram både via enskilda medlemmar och övriga målgrupper i vår verksamhet då varje individ har något att säga till samhället och kan visa lösningar på den problematik varje döv individ upplever i vardagen.