Hur jobbar SDF intressepolitiskt?

SDF har bevakning av intressepolitiska områden och medverkan på samtliga brukarråd samt samverkansmöten. Utöver det bedriver SDF extra satsningar årligen i specifika intressepolitiska frågor som beslutas i samband med verksamhetsplan. SDF:s intressepolitiska arbete bedrivs också via representanter i olika råd och möten som SDF har via Funktionsrätt Stockholms stad och Funktionsrätt Stockholms län.

Fokusområde

Under år 2023 har vi fokus på: barn och ungas rätt till teckenspråk samt tillgänglighet.

Samverkan

<