IT-support på teckenspråk

Målet med projektet är att öka självständigheten bland döva och hörselskadade genom att erbjuda utbildning och support på teckenspråk till IT-produkterna som används i vardagen. Med kunskaperna och verktygen kan individerna själva aktivt ta del av informationsflödet och tjänster som finns tillgängligt.

Under projektets tid skall man först arbeta med insamling av behov och problem hos medlemmar, samt grupper som har nära anknytning till Stockholms dövas förening. Allteftersom skall kurser och studiematerial erbjudas för dessa personer. Längre fram skall projektet utökas till att vara behjälplig för teckenspråkiga personer i Stockholms Läns landsting.

Samarbetspartners i projektet är Stockholms Läns Dövas Pensionärförening, Sveriges Dövas Pensionärförbund, borådet i Seniorboendet, Döva och hörselskadade barn med familjer (DHB), Stockholms Dövas Ungdomsråd på brukarsidan.

Besökstider på Stockholms Dövas Förening:

Tisdagar 10:00 – 14:00

I övrigt kan bokningar för besök på Dövas Hus eller hembesök göras via kontaktvägarna.

Kontakt

Kenneth Lundh

Kenneth Lundh

Projektledare,
IT-support på teckenspråk

E-post: kenneth@stockholmsdf.se
Skype: sdf.itsupport

Magnus Nordström

Magnus Nordström

Supporttekniker,
IT-support på teckenspråk

E-post: itsupport@stockholmsdf.se
Skype: sdf.itsupport