Lokalbokning

För tillfället kan endast sektioner, närstående föreningar och övriga organisationer/företag hyra föreningens lokaler. Inga cafébeställningar tas emot just nu. Kontakta kanslichef Henrik Sundqvist vid frågor på email henrik@stockholmsdf.se