För tillfället kan endast sektioner, närstående föreningar och övriga organisationer/företag hyra. Inga cafébeställningar tas emot just nu. Kontakta kanslichef Henrik Sundqvist vid frågor. Maila henrik@stockholmsdf.se

Lokalbokning

    Organisations uppgifter

    Organisations namn (obligatorisk)

    Adress (obligator