Biståndsarbete i Nepal

Stockholms Dövas Förening (SDF) har bedrivit olika utvecklingssamarbeten med Nepal i över 30 år. I det pågående projektet, år 2018–2021, samarbetar vi med Dhangadhis dövförening (DAOK). Vi har gett dem kunskap om föreningsarbete, demokrati, mänskliga rättigheter, teckenspråk, utbildning, jämställdhet m.m. Genom projektet har DAOK etablerat en ny dövskola i Dhangadhi, hjälpt fler familjer att bli självförsörjande, gett fler döva arbeten och startat en ny teckenspråksutbildning som gett fler möjligheten att lära sig teckenspråk.

Uppdateringar kring projektet och rapporter från våra resor hittar ni i Facebook, på SDF:s medlemsida (länk) och DAOK:s sida ”Kailai Deaf”.

Våra projekt finansieras till största delen av det statliga bidraget via MyRight och för att vi ska beviljas det bidraget måste vi ha en egeninsats som motsvarar ungefär 10% av projektbudgeten. SDF står för en viss del av egeninsatsen men för att täcka den gör vi pengainsamlingar och försäljning av hantverk från Nepal.

Arbetsgruppen består av följande personer: Jonas Brännvall (sammankallande), Daniel Anderasson (representant från SDF:s styrelse), Maria Rudin, Christina Karv samt Paulina Wlostowski (handläggare).

Vill du stödja döva i Nepal? Det kan du göra genom att köpa nepalesiska handtillverkade sjalar, grytunderlägg och julgranskulor. Kontakta Paulina via epost: paulina@stockholmsdf.se

Du kan också skänka en gåva. Swisha en valfri summa till 1234688099 (Stockholms Dövas Förening) och märk ”gåva nepal”

Namaste!