Akut krishjälp vid en större händelse inom dövvärlden