Akut krishjälp vid en större händelse inom dövvärlden

Du som känner dig starkt berörd av en akut händelse/olycka inom dövvärlden som fler döva berörs av och som kan vara svårt att hantera på egen hand kan vända dig till oss för akut stöd och bearbetning av händelsen samt få möjlighet till en samlad plats där ni kan vara tillsammans.

Vid en sådan händelse samlas representanter från Stockholms Dövas Förening, Dövteamet, Dövpsykiatriprogrammet, BUP, Tolkcentralen, Stockholms Dövas Ungdomsråd och Förbundet Sveriges Dövblinda Stockholm och Gotland, för att  bestämma hur vi går vidare.

När vi bestämt var, hur och vilket stöd vi ska erbjuda informerar vi via SDF:s hemsida www.stockholmsdf.se.

Är det en större händelse som påverkar hela samhället så är det andra rutiner och vi kommer i samband med detta informera ut vad som gäller, då det är Region Stockholm som ansvarar för krisberedskap och information.

Enskilda fall som t.ex. skilsmässa, ångest, närståendes dödsfall o.s.v. hänvisas personen direkt till rätt instans inom vården bl.a. Dövteamet, Psykiatriska mottagningen för döva o.s.v.

Denna akuta krishjälp som SDF/SDUR erbjuder tillsammans med övriga insatser är för situationer som påverkar flera döva men själva händelsen är en enskild händelse inom dövvärlden.

Vad kan vi erbjuda?
Vi erbjuder samlingsplats, råd och stöd samt hänvisning till fortsatt hjälp.

Vid kris och behov av att öppna Dövas Hus eller Dukis kontakta 0735 307 207 (SMS)

Viktiga telefonnummer
(Via texttelefon så ring via FÖC, via bildtelefon så ring via Bildtelefoni.net)

Akuttolk 1177

Räddningstjänst och polis 112

Närpolis 114 14

Jourhavande präst 112

Psykiatriska akutmottagningar 08-123 492 00

Dövpsykiatriprogrammet (ej akut)
Tal: 08-123 389 70
Logga in via 1177.se (länk)

Dövteamet (ej akut)
Telefon 08-123 351 80
Mobil 076-126 75 91 (sms/FaceTime)
E-post dovteamet.slso@regionstockholm.se
Bildtelefon 0812335180@sip.habilitering.se

Sjukhus akutmottagningar
Danderyds sjukhus 08-123 550 00
Huddinge sjukhus 08-585 800 00
Karolinska sjukhuset 08-517 700 00
St Görans sjukhus 08-587 010 00
Södersjukhuset 08-616 10 00

Akutmottagning våldtagna kvinnor Södersjukhuset 08-616 46 70

UD 08-405 10 00

Andra nummer
Giftinfoscentralen (om ej akut) 08-33 12 31
Sjukvårdsupplysningen 1177
Socialjouren, dygnet runt 08-508 400 00