Akut krishjälp vid en större händelse inom dövvärlden

Vid kris och behov av att öppna Dövas Hus eller Dukis kontakta 0735 307 207 (SMS)