Styrelse

SDF styrelsens gemensamma mailadress: styrelse@stockholmsdf.se

Joakim Hagelin Adeby

Ordförande

E-post: joakim@stockholmsdf.se

Arbetsledare för personal
Samordningsgrupp intressepolitik

David Farkas

Vice ordförande

E-post: david@stockholmsdf.se

Samordningsgrupp organisation