Så här gör du!

Upplever du diskriminering? Vill du ansöka för att få hjälpmedel? Behöver du boka tolk?

På den här sidan har vi samlat olika insatser dit du kan söka till för att få t.ex. hjälpmedel, bildtelefon eller boka tolk samt vad du har rätt till. På sidan hittar du också vart du kan anmäla diskriminering eller otillgänglighet. Finns det mer som borde vara på denna sida? Tipsa gärna oss!

Gör en anmälan!

Kontakta SDF:s kansli så berättar vi hur!

Teckenspråkstolkning är kostnadsfritt för döva gällande vardagstolkning. Myndigheter och skolor måste själva bekosta teckenspråkstolkar enligt förvaltningslagen i möten med döva medborgare. Du kan beställa tolk på plats eller på distans. Du kan även önska en specifik tolk.

Du bokar tolk via Tolkcentralen – klicka här för att se hur du gör.