Så här gör du!

Har du ett dövt barn? Vill du ansöka för att få hjälpmedel? Behöver du boka tolk?

På den här sidan har vi samlat olika insatser dit du kan söka till för att få t.ex. hjälpmedel, bildtelefon eller boka tolk samt vad du har rätt till.

Finns det mer som borde vara på denna sida? Tipsa gärna oss!

Gör en anmälan!

Klicka här för se mallar som text och video!

Teckenspråkstolkning är kostnadsfritt för döva gällande vardagstolkning. Myndigheter och skolor måste själva bekosta teckenspråkstolkar enligt förvaltningslagen i möten med döva medborgare. Du kan beställa tolk på plats eller på distans. Du kan även önska en specifik tolk.

Du bokar tolk via Tolkcentralen – klicka här för att se hur du gör.

Behöver du tolk till akut sjukvård, socialtjänst eller polis? Region Stockholm har akut teckenspråkstolk dygnet runt.

Ring 08-123 359 50. När Tolkcentralen har stängt kopplas du automatiskt vidare till tolkbeställningen på 1177 Vårdguiden genom tryckval * (stjärna).