Så här gör du!

Har du ett dövt barn? Vill du ansöka för att få hjälpmedel? Behöver du boka tolk?

På den här sidan har vi samlat olika insatser dit du kan söka till för att få t.ex. hjälpmedel, bildtelefon eller boka tolk samt vad du har rätt till.

Finns det mer som borde vara på denna sida? Tipsa gärna oss!

Gör en anmälan!

Klicka här för se mallar som text och video!