Stockholms Dövas Förening stiftelse för Gåvomedel

Stiftelsen har till ändamål att inom föreningens verksamhetsområde, med medel som överlämnats av föreningens eller andra, hjälpa döva personer och verka för rehabilitering och utbildning av döva barn, ungdomar och vuxna. Ändamålet tillgodoses genom bidrag till behövande döva, till vetenskaplig forskning samt till vidareutbildning av personer som arbetar för döva. Bidrag kan beviljas person, institution, förening eller annan som använder bidraget för nämnda ändamål. Stiftelsen får i egen regi icke bedriva någon verksamhet av angivet slag.

Stiftelsen Gåvomedel för personutveckling

Stiftelsen Gåvomedel för personutveckling förvaltas av Stockholms Dövas Förening och dess avkastning skall användas för att ge ekonomiskt stöd till teckenspråkiga döva i Stockholmsområdet för personlig utveckling genom resor, läger, stipendier, forskning, kultur eller kurser.

Stiftelsen Gåvomedel för sociala ändamål

Stiftelsen Gåvomedel för sociala ändamål förvaltas av Stockholms Dövas Förening och dess avkastning skall användas för att ge ekonomiskt stöd till teckenspråkiga döva i Stockholmsområdet i samband med sjukdom, konvalescens, ekonomiska svårigheter och dylikt.

Ansökan är för

    Sökande (obligartorisk)