Stockholms Dövas Förening stiftelser för Gåvomedel

Stiftelserna har till ändamål att inom föreningens verksamhetsområde, med medel som överlämnats av föreningens eller andra, hjälpa döva