Teckenspråkskurs för nybörjare

Steg 1 – Kommunicera ytligt = nybörjarkurs, tolk finns med på första sammankomsten
Steg 2 – Lite fördjupning i kommunikation = kan alfabet flytande och teckna enkla meningar

Våren 2022

Steg 1
Tisdagar 19.00-20.40 inkl. 10 min paus (med start 1 februari)

Steg 2
Torsdagar 19.00-20.40 inkl. 10 min paus (med start 3 februari)

Vid stort intresse för steg 1 genomförs steg 1 både tisdagar och torsdagar samma tid i två grupper – istället för steg 2 som då ställs in.

Kurslängd: 10 veckor (10 tillfällen)
Plattform: Zoom Meeting
Kursavgift: 1950 kronor i kursavgift som betalas till bankgiro 336-2571 senast 26 januari, glöm ej skriv ditt namn och ange teckenspråkskurs.
Kontakt: info@stockholmsdf.se
Kursledare: Emelie Bronner

Anmälan dig och betala senast 26 januari!

Svenskt teckenspråk – ett språk!
Sverige var det första land i världen som officiellt erkänt teckenspråket som språk. Sverige blev därmed en förebild för andra länder. Varje språkområde har sitt eget teckenspråk. Ofta är teckenspråken knutna till länder, men i vissa länder finns det flera teckenspråk, t.ex. i Finland som har både ett finskt och ett finlandssvenskt teckenspråk.

När kan man använda teckenspråket?
Teckenspråk används huvudsakligen av döva men också personer med lättare hörselnedsättning, hörande anhöriga, yrkesmänniskor och av personer som har lärt sig språket av eget intresse.

Svenskt teckenspråk är inte en form av svenska
Det svenska teckenspråket är ett språk med egen grammatik och är skilt från svenska språket.  Teckenspråket är ett visuellt och gestuellt språk. Detta innebär att det uppfattas med synen och produceras med händerna, men också med axel-, huvud-, mun- och ögonrörelser. Tecken som stöd (TSS), Tecken som alternativ kommunikation (TAKK) och andra teckenmetoder ska inte förväxlas med teckenspråket då det skiljer sig åt. Teckenspråk utvecklas på samma sätt som talade språk i kontakt med and