Våren 2022

Inställd pga för få anmälda.

SDF planerar att genomföra kurs till hösten 2022. Föranmäl gärna ditt intresse till verksamhetsansvarig på mail: paulina@stockholmsdf.se 

Teckenspråkskurs för nybörjare

Steg 1 – Kommunicera ytligt = nybörjarkurs, tolk finns med på första sammankomsten
Steg 2 – Lite fördjupning i kommunikation = kan alfabet flytande och teckna enkla meningar