Våren 2022

Inställd pga för få anmälda.

SDF planerar att genomföra kurs till hösten 2022. Föranmäl gärna ditt intresse till verksamhetsansvarig på mail: paulina@stockholmsdf.se 

Teckenspråkskurs för nybörjare

Steg 1 – Kommunicera ytligt = nybörjarkurs, tolk finns med på första sammankomsten
Steg 2 – Lite fördjupning i kommunikation = kan alfabet flytande och teckna enkla meningar

Svenskt teckenspråk – ett språk!
Sverige var det första land i världen som officiellt erkänt teckenspråket som språk. Sverige blev därmed en förebild för andra länder. Varje språkområde har sitt eget teckenspråk. Ofta är teckenspråken knutna till länder, men i vissa länder finns det flera teckenspråk, t.ex. i Finland som har både ett finskt och ett finlandssvenskt teckenspråk.

När kan man använda teckenspråket?
Teckenspråk används huvudsakligen av döva men också personer med lättare hörselnedsättning, hörande anhöriga, yrkesmänniskor och av personer som har lärt sig språket av eget intresse.

Svenskt teckenspråk är inte en form av svenska
Det svenska teckenspråket är ett språk med egen grammatik och är skilt från svenska språket.  Teckenspråket är ett visuellt och gestuellt språk. Detta innebär att det uppfattas med synen och produceras med händerna, men också med axel-, huvud-, mun- och ögonrörelser. Tecken som stöd (TSS), Tecken som alternativ kommunikation (TAKK) och andra teckenmetoder ska inte förväxlas med teckenspråket då det skiljer sig åt. Teckenspråk utvecklas på samma sätt som talade språk i kontakt med andra människor.

Kursplan steg 1

Eleven får bekanta sig med språket

Målet är att duf år kunskap och kunna kommunicera ytligt. Det innebär att du efter kursen ska kunna presentera sig och kunna några tecken. I kursen får eleven också bekanta sig med grammatikstrukturen i svenskt teckenspråk. Under kursen beskrivs även det svenska teckenspråkets uppbyggnad.

Under kursen får du gå genom olika övningar i:

  • Handalfabetet
  • Siffror
  • Familjetecken
  • Frågeord
  • Årets helger
  • Beskrivning från rum

Du kan få intyg efter avslutad kurs, om så önskas.

Kursplan steg 2 

Viss fördjupning i kommunikation (eleven ska ha gått steg 1 eller motsvarande)

Målet är att du ska utgå från grunderna som återfinns i steg 1 och därtill gå lite längre ned i djupet, med t.ex. avläsningsövningar och andra övningar. Du bör vid denna nivå kunna handalfabetet och enkla vardagsfraser.

På steg 2 får du lära dig:

  • Genuina tecken
  • Tecken, meningar och berättelser
  • Olika känslouttryck

Du kan få intyg, om så önskas.