Teckentydaren

SDF:s medlemstidning Teckentydaren vänder sig till medlemmarna med spännande artiklar och nyheter. Tidningen ges ut 6 gånger per år och samtrycks med Stockholms Dövas Ungdomsråds medlemstidning HANDDUKiS. Synpunkter, annonser och insändare skickas till teckentydaren@stockholmsdf.se.

Du kan skicka in ditt bidrag med namn, signatur eller anonymt men redaktionen måste alltid ha namn och uppgifter till dig. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ned insända bidrag. Vi förbehåller oss rätten att neka annonser som strider mot SDF:s stadgar och/eller policys.

Manusstopp 2023 Utgivning 2023
Nr 1: 24 januari
Nr 2: 21 mars
Nr 3: 22 maj
Nr 4: 3 juli & 8 aug
Nr 5: 3 oktober
Nr 6: 28 november
15 februari
14 april
14 juni
30 augusti
25 oktober
20 december