Tredubbelt utsatt

Att vara tredubbelt utsatt
Döva kvinnor med en annan bakgrund än svensk blir tredubbelt utsatt på grund av att de är döva, kvinnor och de har en utländsk bakgrund.

Projektet tredubbelt utsatts målgrupp
Målgruppen är döva kvinnor med utländsk bakgrund eller flyktingar samt nyanlända familjer där barnen eller föräldrarna är döva. Oavsett hur länge de har bott i Sverige tillhör de målgruppen.

Konkreta exempel på hur situationen hos en tredubbelt utsatt kan se ut
En del döva kvinnor med utländsk bakgrund har fått ett annorlunda inlärningsbeteende i sina hemländer, bland annat att de inte kan göra si eller så eftersom de är kvinnor – och döva. Männen har oftast haft en större position i samhället än kvinnor. När kvinnorna en dag flyttar till Sverige av olika anledningar, blir de per automatik tillbakadragna. Därför blir de som är tredubbelt utsatta ofta väldigt osäkra och vågar på så sätt inte träffa nya människor eller söka upp hjälp. Deras kunskaper i svenskt teckenspråk är väldigt begränsade och svårbegriplig samhällsinformation på svenska språket. Ett annat exempel är att några kvinnor har utsatts för misshandel i hemmet. Ofta vet de inte att misshandel är olagligt i Sverige, därför behöver många stöd och hjälp. De som är tredubbelt utsatta blir dessutom ofta felbehandlade av sina anhöriga, men också ute i samhället som till exempel av myndigheter eftersom de ofta saknar kunskaper om teckenspråk och döva.

Projektet mål och syfte
En av de olika målen med projektet är att döva kvinnor med annan etnicitet ska få olika verktyg att använda i livet som till exempel när de vill gå på en utbildning, komma in i arbetsmarknaden samt för att få ett humanitärt nätverk. Kvinnorna får kunskaper om vilka rättigheter de har i Sverige, dessutom ska projektet förhindra kränkning och diskriminering av olika slag från samhällets sida. Ett annat mål är att kvinnor och familjer ska slippa vara socialt isolerade och inte gå miste om viktig samhällsinformation, de ska finnas tillgängligt på lätt teckenspråk. Tredubbelt utsatta ska få stöd till att bli mer delaktiga i samhället – på samma villkor som alla andra medborgare.

Under projekttiden agerar projektet som en sorts samhällsvägledare för de som är tredubbelt utsatta genom att erbjuda stöd och hjälp samt förmedla information från samhället. Dessutom gör projektet hembesök för att lättare kunna ge stöd och ha en dialog om olika situationer i samhället. Projektet sprider också kunskap om tredubbelt utsatta till andra organisationer, myndigheter och samhällsinsatser. Projektet erbjuder även olika aktiviteter för kvinnorna efter deras önskemål.

Efter ett treårigt avslutsprojekt hoppas vi att det leder att döva invandrarkvinnors självförtroende stärks och de ska våga komma ut i samhället mera än tidigare.

Språkdeprivation

Språkdeprivation betyder att t.ex. ett dövt barn växer upp i en miljö där det inte finns många teckenspråkiga och får därmed ingen stimulans och utveckling i språket som i sin tur leder till andra konsekvenser socialt o.s.v. Några orsaker till detta kan bero på okunskaper om teckenspråk hos föräldrarna, att de inte har någon möjlighet att lära sig språket eller att teckenspråket kanske inte är accepterat i det land man kommer ifrån. Flera av de döva i projektet som kommer från utvecklingsländerna har drabbats av detta.