Att vara döv

Undrar du hur det är att vara döv eller vill du veta mer om teckenspråket?

Vår förening heter Stockholms Dövas Förening men vem är föreningen till för? Endast döva? Och när blir en person döv? Det finns ju hörselskadade, personer med CI (Cochlea-implantat) eller Baha (ett benförankrat hörselsystem), hörande som har det svenska teckenspråket som modersmål…

Här på föreningen har det varit många diskussioner om vad vi ska skriva när vi vill innesluta alla vår verksamhet vänder sig till. Ska vi skriva döva eller teckenspråkiga för att betona att alla som använder språket är välkomna. Eller ska vi använda oss av den mer krångliga formuleringen ”personer med hörselnedsättning oavsett tekniskt hjälpmedel”? Som vi förstår så är den här frågan komplex med många olika förhållanden och faktorer att tänka på, precis som livet är!

Surfar du runt på den här hemsidan ser du att vi har valt använda formuleringen ”döva”, men med formuleringen menar vi alla personer med någon form av hörselnedsättning, härnedan ser ni kort information om döva.

Döva

Ett enkelt sätt att beskriva vad det innebär att vara döv är att man inte hör. Barn som föds utan hörsel eller förlorar den tidigt lär sig teckenspråk på samma sätt som hörande barn lär sig tala. Det betyder att de har behov av teckenspråkig miljö hemma, i förskolan och i skolan. Därför är teckenspråket så viktigt och centralt för döva att utvecklas som människor.

Det är även viktigt att döva barn får träffa varandra och vuxna döva. Som alla andra barn blir de starka och trygga om de får bejaka sig själva, hitta gemenskap och känna identifikation med en grupp där alla delar gemensamma erfarenheter. När man hittat sin identitet som man är trygg med, blir man mer säker i mötet med andra grupper och kan bygga upp sitt självförtroende.

Döva och personer som inte kan teckenspråk kan kommunicera med varandra genom att använda teckenspråkstolk. I korta och plötsliga situationer går det utmärkt att använda papper och penna, som t.ex. vid en kassa där man ska beställa något. Ett varmt tips till alla hörande kassörer eller expediter är att ta fram papper och penna när ni ser döva komma emot er. Om ni frestas att prata engelska (vilket är en vanlig företeelse) är det ingen idé att försöka, ni kommer bara att tala till döva öron.

Hörselskadade

Hörselskadade är personer med hörselnedsättning som mer eller mindre klarar av att höra i samtal med en eller flera. Att ha nedsatt hörsel kan innebära allt från lättare nedsättning till att höra nästan ingenting. Många faktorer som medvetenhet, livssituation, ordförråd, s