Intressepolitik2021-10-21T15:42:37+02:00

Vårt intressepolitiska arbete

Stockholms Dövas Förening arbetar mycket med intressepolitik och målet med det intressepolitiska arbetet är att vi vill ha en förändring i samhället till det bättre för döva, hörselskadade och personer med CI. Vi vill även främja det svenska teckenspråket så att alla, även hörande, får samma möjlighet att lära sig och använda språket. SDF arbetar med att bevaka och arbeta för våra medlemmars intressen. För att nå tydligare resultat prioriterar vi årligen vilka områden vi ska fokusera på. Dessutom kan det dyka upp viktiga frågor under året som vi också arbetar med.

Under år 2021 har vi fokus på: äldrefrågor och sociala frågor samt införande av medborgarkontor.

I vårt arbete följer vi alltid föreningens vision: ”Teckenspråk genom livet”