Tillgänglighet

Visuell tillgänglighet – varför?

Döva har rätt och känna sig fullt delaktiga i samhällets utbud – för att detta ska bli verklighet behöver allt bli visuellt tillgängligt i form av teckenspråksinformation, textad information och blinksystem där det annars tjuter.

Vi arbetar med bland annat att all program ska teckenspråktolkas och textas på TV i alla kanaler, att all trafikinformation sker visuellt, att brandlarm ska vara visuellt, att porttelefoner inte enbart ska vara auditivt m.fl.

Döva ska ha rätt till att få tekniska hjälpmedel i hemmet och på jobbet som bildtelefoni, varselblivning, T-slinga m.fl.

Behöver du hörapparater, göra audiogram eller få teknisk hjälpmedel så vänder du dig till Hörselhabilitering Vuxna Rosenlunds sjukhus. Behöver du bildtelefon så vänder du dig till Alternativ telefoni, som också finns på Rosenlunds sjukhus.

FAKTA:

Om du besöker en döv familjs hem kommer du att upptäcka att det finns vissa saker som är annorlunda än ett hem där alla i familjen hör. I bostaden blinkar lampor och när telefonen ringer så ställer man sig framför en skärm med kamera och börjar teckna. Här nedan hittar du en lista med tekniska hjälpmedel som en person med hörselnedsättning har nytta av.

Varselblivning
Istället för att låta så syns det eller känns det. Till dörrklockan, telefonen, brandvarnaren, babyvakten m.m. kan koppla ett system med ljus- eller vibrationssignaler. Så när någon ringer på dörren börjar lampor att blinka. För den som är hörselskadad kanske det passar bättre att förstärka ljudsignalen. Det är individuellt vad man tycker är bäst.

Det är inte bara personer med hörselnedsättning behöver ljus- och vibrationssignaler, även hörande kan ha nytta av detta. Det finns hörande som har väldigt svårt att vakna med väckarklocka som tjuter, istället kan personen koppla en kraftig vibrator till väckarklockan så att hela sängen vibrerar i rätt tid. Då kommer man garanterat i tid till skolan eller jobbet!

Telefon
De flesta telefoner förmedlar tal och ljud, sen finns det telefoner som förmedlar bild och text. Döva kan idag välja mellan bild- eller texttelefon att kommunicera med andra. En döv med bild- eller texttelefon kan också kommunicera med en person med taltelefon genom att använda en förmedlingstjänst. Då ringer den ena personen till förmedlingstjänsten där en tredje person förmedlar samtalet mellan de två parterna, denne tecknar/skriver vad som sägs och säger vad som tecknas/skrivs.

På många mobiler idag finns det möjlighet till videosamtal. Då kan man ringa videosamtal mellan mobiltelefoner. Det är jättepraktiskt för alla, till och med för hörande. Tänk dig en hörande man på IKEA som ska köpa tyg och ringer till sin flickvän. Istället för att komma med långa och krångliga beskrivningar om hur mönstret ser ut via taltelefonen kan mannen visa tyget via videosamtalet.

Hörapparat
En hörapparat är en liten grej som förstärker ljud och som man sätter på örat. Det finns flera olika typer av hörapparat modeller. De flesta hörapparater som provas ut i dag är digitala och inom en snar framtid lär de analoga modellerna tillhöra undantagen. Det beror framför allt på att den digitala tekniken gör det lättare att anpassa signalbehandlingen i hörapparaten efter den enskildes behov. Den här utvecklingen innebär att det finns hörapparater som även du som har en lättare nedsättning kan ha nytta av.

En hörapparat förstärker ljud, men kan inte ersätta skadade nervtrådar och sinnesceller. Därför kan den inte heller återställa förmågan att automatiskt sortera bort ovidkommande ljud och urskilja viktig information, till exempel skilja störande trafikbrus från tal eller sortera flera olika röster som talar samtidigt. I ett hörselskadat öra flyter allt ihop.

Teleslinga finns att få om man har hörapparat och vill höra TV-ljud tydligare, utan att behöva höja ljudet och störa övriga i familjen.

Cochlea-Implantat
Cochlea-implantat (CI) är ett inopererat tekniskt hjälpmedel som kan stimulera hörselnerven när nervcellerna i hörselsnäckan (cochlean) är skadade. Det gör att en döv eller gravt hörselskadad person kan uppfatta ljud, men det återställer inte hörseln.

Sedan några år tillbaka används ibland en ny teknik för hörselskadade som har kvar hörselrester i basen men inte hör i diskanten – EAS, elektroakustisk stimulering.

Idag får de flesta barn som föds döva Cochlea Implantat (CI) tidigt. Att ha ett CI är att vara mer eller mindre hörselskadad med implantatet på och döv utan implantatet på. Därför är det viktigt att barn med CI får tillgång till teckenspråk i hemmet, förskolan och skolan, för att i alla lägen i livet kunna kommunicera på ett säkert och tryggt sätt.

Baha
Förutom hörapparat och CI finns Baha som hörselhjälpmedel. Liksom CI så opereras Baha in i ”örat”, men istället för skicka signaler till snäckan så förs ljudet istället in till snäckan via benledningen. Baha är mindre vanligt än de två ovanstående.

Märkvärdigt med tekniska hjälpmedel?

Det är inte bara personer med hörselnedsättning som behöver tekniska hjälpmedel, även hörande använder det varje dag. Ringklockor, vanliga telefoner och brandvarnare är tre exempel på tekniska hjälpmedel som hörande använder sig av varje dag. Ser man dåligt så får man hjälp av glasögon. Så egentligen är det inget märkvärdigt med tekniska hjälpmedel, alla använder ju det. Det handlar bara om att det är olika sorts behov som finns.