Verksamhet

Stockholms Dövas Förening erbjuder varierad verksamhet vid varierade dagar. Vår verksamhet är både fysiskt och digitalt och kan vara föreläsningar, temakvällar, medlemskvällar, informationskvällar, möten och social samvaro. Vi erbjuder även gemensamma traditionella firanden och kulturella aktiviteter. SDF arrangerar också kurser för medlemmar samt teckenspråkskurser för nybörjare.

Vill du vara med och hjälpa till i SDF:s olika aktiviteter eller kurser? Eller har du en idé eller ett förslag? Dela med dig till oss och vi kanske kan genomföra det!

Det finns många olika sätt som du kan hjälpa oss med. Du kan vara värd, med i en arbetsgrupp eller vara med i ett arrangemang av en aktivitet eller lämna ett förslag på en kurs. Ta kontakt med verksamhetsansvarig eller någon inom samordningsgruppen verksamhet och berätta vad du kan och vill hjälpa oss med! Din hjälp är betydelsefull för föreningen!

Publiken inför barnbokens release från Teckenspråkets dag år 2015