Medborgarkontor

SDF erbjuder dig som döv invånare inom Stockholms län stöd med ärenden du behöver hjälp med. Vi erbjuder stöd i bland annat:

 • blankettifyllning
 • översättning från svensk text till teckenspråk
 • översättning av myndighetsbrev till teckenspråk
 • anmälan till t.ex. patientnämnden eller Diskrimineringsombudsmannen och dylikt

Stockholms Dövas Förening har kanslipersonal som kan ta emot medborgarärenden. På grund av coronapandemin är det enbart förbokade besök på Dövas Hus samt drop-in tisdagar kl 13-15 i mån av tid. Boka din tid för bästa resultatet.

Vi har tystnadsplikt!

Behöver du hjälp inom IT och teknik? Kolla vår IT-skola med grundläggande information på teckenspråk här!

Har du behov av terapihjälp eller psykiska problem ska du som vanligt vända dig direkt till Dövteamet eller Dövpsykiatriprogrammet i Älvsjö.

Tidsbokning gäller!

Vi erbjuder fasta tider på tisdagar, kl. 13.00-15.00 (både drop-in och förbokade tider). Medborgarkontorstöd kan både vara på kansliet (fysisk) eller via videosamtal (distans). Förbokade tider ger förtur. Tidsbokning gäller övriga tider under veckan. Varje tillfälle är max 30 minuter.

Vill du boka din tid på teckenspråk? Ring oss på bildtelefon (sdf@ectalk.se)

Vi ger medborgarkontorstöd

Elsa Brunemalm

 • Stöd i anmälan till patientnämnden, JO, DO och övriga instanser
 • Barnomsorg
 • Utbildningsfrågor
 • Äldrefrågor
 • Hjälpmedel
 • Hjälp med blankett
 • Översättning från text till teckenspråk
 • Övriga vardagsärenden

Henrik Sundqvist

 • Stöd i anmälan till patientnämnden, JO, DO och övriga instanser
 • Sociala frågor
 • Tolkfrågor
 • Hjälpmedel
 • Hjälp med blankett
 • Översättning från text till teckenspråk
 • Övriga mindre ekonomiska ärenden