Verksamhetsprenumerant

Digital verksamhet

Det finns stort intresse för personer som inte är medlemmar hos Stockholms Dövas Förening och ändå vill del av föreningens digitala verksamhet då andra föreningar i Sverige har olika förutsättningar och resurser att erbjuda digital verksamhet till sina medlemmar.

För Stockholms Dövas Förening är det viktigt att bevara dövrörelsen och andra dövföreningar och vill att alla dövföreningar i Sverige ska få möjligheten att bibehålla sina medlemmar, trots de kanske inte har möjlighet att erbjuda digital verksamhet just nu, då det är viktigt att föreningarna har medlemmar så att de kan bibehålla sin status och betydelse inom lokala platser i Sverige.