Vi erbjuder

Stockholms Dövas Förening har kvällsöppet på onsdagar där vi bedriver bland annat föreläsningskvällar, föreningsmöten, temakvällar och även lugna och trevliga teckenspråksträffar i en avslappnad miljö där alla umgås med varandra och har det trevligt med god fika och middagsutbud.

Vi erbjuder ett antal kurser både till våra medlemmar och till övriga intressenter. Vi skräddarsyr varje kurspaket efter behov och därför kan du som medlem engagera dig och meddela kansliet vad du vill ha för kurser!

Vi erbjuder även samvaron och festligheter i våra lokaler som de traditionella pubaftnarna och teckenspråkets dag samt mycket annat. Vi har serveringstillstånd. Man kan även hyra lokaler hos oss.

Vi erbjuder även samhällsstöd som medborgarkontor på teckenspråk.

Vi erbjuder även en medlemstidning som heter Teckentydaren till medlemmar med spännande artiklar och nyheter. Tidningen ges ut 6 gånger per år.
Synpunkter, annonser och insändare skickas till teckentydaren@stockholmsdf.se.

Manusstopp 2021 Utgivning 2021
Nr 1: 17 januari
Nr 2: 18 mars
Nr 3: 17 maj
Nr 4: 26 juli
Nr 5: 26 september
Nr 6: 22 november
11 februari
12 april
12 juni
20 augusti
21 oktober
19 december