Informatörsnätverk

Vill du att vi kommer och berättar?

Föreningen erbjuder informatörsbesök för information om döva och teckenspråk. Vi kan bland annat upplysa beställarna om tillgänglighet, berätta om CODA barnens vardag och att leva med döva föräldrar samt lite annat.

Vi syns även i mässor, utställningar och övriga arrangemang.

För informatörsbesök vid all utbildningsverksamhet är det gratis. Förövriga verksamhet, t.ex. företag, myndigheter – kontakta oss för offert.

Vill du veta mer, kontakta oss!

Kontaktperson: Elsa Brunemalm
E-post: elsa@stockholmsdf.se
Bildtelefon: sdf@ectalk.se