Teckentydaren

SDF:s medlemstidning Teckentydaren vänder sig till medlemmarna med spännande artiklar och nyheter. Tidningen ges ut 6 gånger per år.
Synpunkter, annonser och insändare skickas till teckentydaren@stockholmsdf.se.

Du kan skicka in ditt bidrag med namn, signatur eller anonymt men redaktionen måste alltid ha namn och uppgifter till dig. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ned insända bidrag. Vi förbehåller oss rätten att neka annonser som strider mot SDF:s stadgar och/eller policys.

Manusstopp 2021 Utgivning 2021
Nr 1: 21 januari
Nr 2: 25 mars
Nr 3: 20 maj
Nr 4: 19 augusti
Nr 5: 7 oktober
Nr 6: 25 november
12 februari
22 april
11 juni
9 september
28 oktober
16 december

Som e-prenumerant får du tidningen via e-post och inte i papperstidning. Vi erbjuder även dig som medlem som har dövblindhet att få Teckentydaren i Word-format.  Vill du prova på? Du kan få både papperstidningen och e-tidningen första gången och sedan bestämma dig. 

Vill du vara e-prenumerant eller få tidningen i Word-format? Maila Elsa Brunemalm på elsa@stockholmsdf.se.