Instruktionssida för Zoom

Stockholms Dövas Förening erbjuder olika slags verksamhet och utifrån situationen som råder nu så är dessa verksamhet digitala. En del av vår verksamhet sker i plattformen Zoom.

Här finns nu instruktioner (text i PDF och på teckenspråk video) för både hur du installerar Zoom-programmet på din dator och hur du ansluter sig till Zoom Webinar. Detta är för både PC och MAC. Instruktion i hur Zoom Meeting kommer inom kort. SDF hoppas att dessa underlättar för dig att kunna ta del av föreningens digitala verksamhet som sker på Zoom.

Kontakta gärna kansliet om du vill ha hjälp med något. Välkommen till vår digitala verksamhet!

Instruktionstext och video

Installera Zoom på din dator (PC)
Instruktionstext (PDF)

Zoom Webinar för dator (PC)
Instruktionstext (PDF)

Installera Zoom på din dator (Mac)
Instruktionstext (PDF)