Ekonomiskt stöd?

Stockholms Dövas Förening har i uppdrag att förvalta 3 stiftelser där man kan ansöka om ekonomiskt stöd ifrån.

Alla tre stiftelserna har sista ansökningsdag 31 mars och 31 oktober årligen. Ansökan görs digitalt via här länken. Föreningen förvaltar även Stiftelsen Margit Wibelfonden.

Kontaktperson för samtliga stiftelser:
Hans Rimberg, 08-24 91 92
E-post: hasse@stockholmsdf.se
Bildtelefon: hans.rimberg@ectalk.se
Skype: sdf.hasse

Stockholms Dövas Förening stiftelse för Gåvomedel

Stiftelsen har till ändamål att inom föreningens verksamhetsområde, med medel som överlämnats av föreningens eller andra, hjälpa döva personer och verka för rehabilitering och utbildning av döva barn, ungdomar och vuxna. Ändamålet tillgodoses genom bidrag till behövande döva, till vetenskaplig forskning samt till vidareutbildning av personer som arbetar för döva. Bidrag kan beviljas person, institution, förening eller annan som använder bidraget för nämnda ändamål. Stiftelsen får i egen regi icke bedriva någon verksamhet av angivet slag.

Stiftelsen Gåvomedel för personutveckling

Stiftelsen Gåvomedel för personutveckling förvaltas av Stockholms Dövas Förening och dess avkastning skall användas för att ge ekonomiskt stöd till teckenspråkiga döva i Stockholmsområdet för personlig utveckling genom resor, läger, stipendier, forskning, kultur eller kurser.

Stiftelsen Gåvomedel för sociala ändamål

Stiftelsen Gåvomedel för sociala ändamål förvaltas av Stockholms Dövas Förening och dess avkastning skall användas för att ge ekonomiskt stöd till teckenspråkiga döva i Stockholmsområdet i samband med sjukdom, konvalescens, ekonomiska svårigheter och dylikt.

Fondansökningar

Föreningen vill stödja döva i svår ekonomisk situation och därför erbjuds det även stöd i fondansökningar till externa fonder och stiftelser. Mall för fondansökning och en lista på rekommenderade fonder & stiftelser att söka till finns här.

Reducerad deltagaravgifter

Vi erbjuder också reducerad deltagaravgifter på våra verksamheter för medlemmar som sökt från våra stiftelser.
För mer information om detta, kontakta Hans Rimberg på hasse@stockholmsdf.se.

Vi erbjuder även att utannonsera jobbmöjligheter för teckenspråkiga i hemsidan, annonser som inte finns i Arbetsförmedlingens platsbank och som skickats in till oss läggs ut här. Detta för att främja att teckenspråkiga får arbete antingen på heltid, deltid samt uppdragsarvoderade uppdrag.