Bli medlem hos SDF!

Genom att vara medlem stödjer du SDF:s arbete för ett bättre samhälle för teckenspråkiga döva. Du får också möjlighet att delta i vår teckenspråkiga verksamhet till förmånliga priser. Du får aktuell information om dövområdet och som medlem kan du aktivt driva frågor som intresserar dig. Genom att bli medlem hos oss blir du automatiskt medlem hos Sveriges Dövas Riksförbund som är vårt riksförbund.