På grund av att vår caféansvarig Anne Zucker har beviljats tjänstledighet för att prova på ett annat arbete så har vi sökt en vikarie under perioden 1 februari –  30 juni.
Vi kan med glädje meddela att vi har hittat en vikarie och det blir Vilaiporn ”Oom” Madsén Rungsrithong som kommer arbete i Café & Bar Albert under våren.
Vi önskar henne välkommen till Stockholms Dövas Förening!