Skräddarsydda kurser i svenskt teckenspråk

Stockholms Dövas Förening har idag teckenspråkskurser i steg 1-4 på Dövas Hus och Södertörns Folkhögskolans lokaler.

Vi vet dock att många känner att dessa kurser inte är anpassad för exempelvis större grupper som hela släkten eller arbetsplatsen, därför erbjuder vi anpassade kurspaket till er utöver våra ordinarie teckenspråkskurser.

Vi kommer till er! Vi kan även erbjuda lokaler på Dövas Hus om behov finns. Vi erbjuder kurser både dag- och kvällstid!
Våra kursledare som själv är döv erbjuder dig en kvalitativ kurs!

Kontakta info@stockholmsdf.se för offert!

Inget är omöjligt för oss – kontakta oss för en lösning som passar er bäst!