Teckenspråkskurs för hörande

Steg 1 – Kommunicera ytligt = nybörjarkurs, tolk finns med på första sammankomsten
Steg 2 – Lite fördjupning i kommunikation = kan alfabet flytande och teckna enkla meningar

Max 10 deltagare i varje grupp. Anmälan är bindande.

Om Du inte kan börja på kursen som Du anmält Dig till så ska du anmäla detta i god tid.
Hela kursavgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg vid eventuell avanmälan.

Torsdagar: Kursen startar den 12 september 2019 (10 tillfällen)
Steg 1 17.30 – 19.10
Steg 2 19.20 – 21.00

Kurslängd: 10 veckor och 1-2 Studiebesök/föreläsningar

Kursavgift: 1950 kronor i kursavgift som betalas till bankgiro 336-2571 senast 31 augusti, glöm ej skriv ditt namn.

Kurslokal: Steg 1 och 2 på Dövas Hus, Palmfeltsvägen 15, T-banan: Globen

Kontakt: info@stockholmsdf.se

Kursplan steg 1 – Kommunicera ytligt
Målet är att få kunskap, vilja att kommunicera ytligt dvs kunna presentera sig, lära sig i all enkelhet om t.ex. vardagsfraser, vardagstecken, siffertecken, enkla satstyper, några få avbildande tecken, lokalisation och därtill veta vad diverse moment går ut på. Det kan bli mycket repetitioner. Men även en och annan lugn moment, med filminspiration, frågestund och ev. studiebesök.

Man kan få intyg, om så önskas.

Kursplan steg 2 – Lite fördjupning i kommunikation
Målet är att man ska utgå från grunderna som återfinns i steg 1 och därtill gå lite längre ned i djupet, med t.ex. avläsningsövningar och andra övningar. Samt lite mer kunskap om dövkulturen och dess historia. Man bör vid denna nivå kunna handalfabetet, enkla vardagsfraser, förstå funktionen utav språkets sk teckenrum. En hel del övningar på olika moment som utgör grunderna till teckenspråk. Även frågestund och filminspiration!

Man kan få intyg, om så önskas.

Jag vill anmäla mig till teckenspråkskursen

Namn

Personnummer

E-post

Mobilnummer

Adress

Postadress

Jag önskar gå i:

Anledningen till att jag vill gå på teckenspråkskurs:

Teckenspråksläraren Alexia Lefebvre: 
Hej!

Vem är jag som står här? Jo jag heter (Alexia – persontecken) och stavas ALEXIA.
Nyligen färdigutbildad som teckenspråkslärare vid Västanviks Folkhögskola, däremot har jag dock undervisat tidigare vid bl.a. Babytecken och studiecirklar hos ABF.
Skillnaden nu är att jag har examen-bevis!
Jag får i huvudsak undervisa på grundnivå mellan A-D..E / Steg 1-4..6.
När ni kommer och ska lära er teckenspråk, kommer ni få träffa mig!
Jag är snäll, trevlig, glad och tycker om träffa människor, så ni kommer nog inte att bli rädda för mig! Hoppas härmed ni kommer för att lära er teckenspråk!

Jättevälkomna!

Fakta om teckenspråket

Svenskt teckenspråk – ett språk!
Sverige var det första land i världen som officiellt erkänt teckenspråket som språk.
Sverige blev därmed en förebild för andra länder.
Varje språkområde har sitt eget teckenspråk. Ofta är teckenspråken knutna till länder, men i vissa länder finns det flera teckenspråk, t.ex. i Finland som har både ett finskt och ett finlandssvenskt teckenspråk.
När kan man använda teckenspråket? Teckenspråk används huvudsakligen av döva men också personer med lättare hörselnedsättning, hörande anhöriga, yrkesmänniskor och av personer som har lärt sig språket av eget intresse.
Svenskt teckenspråk är inte en form av svenska Det svenska teckenspråket är ett språk med egen grammatik och är skilt från svenska språket.  Teckenspråket är ett visuellt och gestuellt språk. Detta innebär att det uppfattas med synen och produceras med händerna, men också med axel-, huvud-, mun- och ögonrörelser.
Tecken som stöd (TSS), Tecken som alternativ kommunikation (TAKK) och andra teckenmetoder ska inte förväxlas med teckenspråket då det skiljer sig åt.
Teckenspråk utvecklas på samma sätt som talade språk i kontakt med andra människor.

Skräddarsydda kurser i svenskt teckenspråk

Stockholms Dövas Förening har idag teckenspråkskurser i steg 1-4 på Dövas Hus och Södertörns Folkhögskolans lokaler.

Vi vet dock att många känner att dessa kurser inte är anpassad för exempelvis större grupper som hela släkten eller arbetsplatsen, därför erbjuder vi anpassade kurspaket till er utöver våra ordinarie teckenspråkskurser.

Vi kommer till er! Vi kan även erbjuda lokaler på Dövas Hus om behov finns. Vi erbjuder kurser både dag- och kvällstid!
Våra kursledare som själv är döv erbjuder dig en kvalitativ kurs!

Kontakta info@stockholmsdf.se för offert!

Inget är omöjligt för oss – kontakta oss för en lösning som passar er bäst!